Razem do Sukcesu

Spółdzielnia Socjalna

O Nas

Razem do sukcesu

Dajemy dobrze zjeść oraz świadczymy usługi opiekuńcze

Nasza spółdzielnia działa w dwóch obszarach:

Pierwszy to gastronomia. Żywimy przedszkolaków oraz młodzież w szkołach. Każdego dnia wydajemy około 400 posiłków w dwunastu placówkach oświatowych oraz dla klientów indywidualnych.

Organizujemy również drobne imprezy okolicznościowe, dostarczamy catering na różnego rodzaju konferencje i szkolenia.

Drugi rodzaj działalności to usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta oraz usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Miesięcznie realizowane jest ok. 2400 godzin usług opiekuńczych, co rocznie daje ich w sumie około 28 tys. Zapotrzebowanie jest duże i wciąż rośnie, bo średnia wieku się wydłuża, a koszty pobytu w domach pomocy są dla większej części społeczeństwa zbyt wysokie.

Głównym celem naszej spółdzielni jest pełne zadowolenie klientów i satysfakcja z wykonywanych usług. Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel oraz odpowiednio przystosowane nowoczesne zaplecze kuchenne wraz ze wszystkimi pomieszczeniami oraz sprzętem do przygotowywania dużych ilości posiłków bez strat na ich jakości.

Aktywnie zabiegamy o dotacje z funduszy unijnych, dzięki czemu zdobyliśmy już w sumie 339 tys. zł dofinansowania. Udział w dwóch ostatnich projektach pozwolił nam na utworzenie dziesięciu nowych stanowisk pracy, dokupienie wyposażenia do kuchni i drugiego samochodu do rozwożenia kateringu. Zwiększając w ten sposób swoją efektywność, mogliśmy pozyskać nowych klientów – kolejne szkoły i przedszkola. Od początku roku szkolnego 2017/2018 wydajemy około 600 posiłków dziennie.

Chętnie korzystamy z pracy stażystów, których do 2017 r. urząd pracy przysłał do nas już ośmioro. Wspieramy też szkoły średnie, których pięcioro uczniów uczyło się u nas zawodu w ramach praktyk.

HISTORIA

Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu” powstała w 2011 roku. Tworzą ją dwa podmioty prawne: Gmina Kramsk oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk.

W czerwcu 2011 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku na wspólnym spotkaniu przedstawicieli Gminy Kramsk, Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie oraz Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu zapadła decyzja o przystąpieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do projektu „Wspólna praca nas wzbogaca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, którego celem było założenie spółdzielni socjalnej na terenie gminy Kramsk.

CELE

Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym aktywizację zawodową. Głównymi powodem założenia spółdzielni socjalnej było stworzenie stabilności zatrudnienia dla osób bezrobotnych, marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia socjalna stwarza możliwość rozwoju sektora ekonomii społecznej na terenie gminy Kramsk, co wpisuje się w nowy model polityki społecznej państwa do rozwiązywania ważnych problemów społecznych na gruncie środowiska lokalnego.

Celem Spółdzielni jest również realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za celu odbudowanie i podtrzymanie u swoich pracowników umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

 

Zawsze pyszne jedzenie

Aktualności

JADŁOSPIS 24-28.07.2023

Zapraszamy na pyszne domowe obiady zupa (450 ml) - 8,00 zł II danie - 18,90 zł + zupa (200 ml)…

JADŁOSPIS 26-30.06.2023

Zapraszamy na pyszne domowe obiady zupa (450 ml) - 8,00 zł II danie - 18,90 zł + zupa (200 ml)…

Kontakt

Dane kontaktowe

518 598 709, 504 934 039
spoldzielniasocjalna_kramsk@interia.pl
Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu”
ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk