Opieka

Opiekujemy się osobami chorymi oraz potrzebującymi na co dzień wsparcia i pomocy z racji wieku.

Odpowiednio przez nas przeszkolone i doświadczone opiekunki dbają o stan zdrowia i zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych naszych podopiecznych. Pielęgnują ich, sprzątają mieszkanie, gotują i robią zakupy

Zakres pracy opiekunki domowej uzależniony jest od stanu zdrowia podopiecznego oraz jego sytuacji rodzinnej, ale do podstawowych czynności należy między innymi: mycie, kąpanie i ubieranie chorego, zmiana jego bielizny osobistej i pościelowej, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych czy (po uprzednim instruktażu) zabiegi pielęgnacyjne zlecone przez lekarza.

Opiekunka domowa robi zakupy, przygotowuje posiłki i – w razie potrzeby – również karmi chorego. Może też napalić w piecu, przynieść wodę ze studni, zamówić wizytę lekarską, wyjść z podopiecznym na spacer czy poczytać mu książkę.

Pod swoją opieką mamy również osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte są osoby z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, bądź wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które – zgodnie ze stanem wiedzy medycznej – zaliczane są do zaburzeń psychicznych. Usługi te świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel (w przepisach jest ściśle określone, jakie kwalifikacje musi posiadać kadra): między innymi psychologa, pedagoga, logopedę, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej pielęgniarkę, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną.

Zatrudniamy 18 doświadczonych opiekunek, które mają pod swoją opieką 51 podopiecznych podstawowych usług opiekuńczych i 7 podopiecznych usług specjalistycznych. Nasi podopieczni mieszkają na terenie całej gminy Kramsk i opiekunki dojeżdżają do nich nawet po kilkanaście kilometrów.

Świadczenie obu wymienionych rodzajów usług opiekuńczych odbywa się na zlecenie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.