Mamy za sobą walne zgromadzenie naszej spółdzielni

W Kramsku dnia 28.03.2014 roku odbyło się walne zgromadzenie członków naszej spółdzielni socjalnej „Razem do sukcesu”. Planujemy zmiany aby działać jeszcze lepiej. W zgromadzeniu wzięli udział członkowie założyciele: przedstawiciele Urzędu Gminy Kramsk wójt Gminy Kramsk Józef Drop, przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk, oraz nasi przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej, w tym prezes: Magdalena Politańska oraz dwóch zaproszonych gości.

Głównym celem walnego zgromadzenia było przedstawienie sprawozdania z ubiegłego 2013 roku, bilansu zysku i strat oraz zestawienie realizowanych usług. Prowadziliśmy również rozmowy o prognozach na przyszły rok i kierunku rozwoju przedsiębiorstwa społecznego. Planujemy zakup sprzętu i urządzeń wspomagający nasz catering zewnętrzny gdyż – co nas bardzo cieszy – zainteresowanie naszą usługą rośnie. Zależy nam również na tym aby poszerzać ofertę w związku z tym oferujemy usługi dla klientów indywidualnych, więc jeśli organizują Państwo małe przyjęcie, uroczystość to chętnie pomożemy. Jeśli szukają Państwo Sali konferencyjnej to również to możemy Państwu zaoferować.

Spodziewajcie się również naszych reklam w Kramsku, nic nie podpowiadamy, ale możliwe, że blisko Amfiteatru.