Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Oprócz usług opiekuńczych podstawowych realizujemy również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Świadczenie obu wymienionych rodzajów usług opiekuńczych odbywa się na zlecenie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte są osoby z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, bądź wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które – zgodnie ze stanem wiedzy medycznej – zaliczane są do zaburzeń psychicznych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel (w przepisach jest ściśle określone, jakie kwalifikacje musi posiadać kadra): między innymi psychologa, pedagoga, logopedę, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej pielęgniarkę, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną.

Zatrudniamy 18 doświadczonych opiekunek, które mają pod swoją opieką 51 podopiecznych podstawowych usług opiekuńczych i 7 podopiecznych usług specjalistycznych. Nasi podopieczni mieszkają na terenie całej gminy Kramsk i opiekunki dojeżdżają do nich nawet po kilkanaście kilometrów.