Znak „Zakup prospołeczny”

Od tej chwili nasza spółdzielnia ma prawo posługiwać się znakiem „Zakup prospołeczny”.

Ekonomia społeczna daje pracę i szansę na samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, bezdomnym i innym, mającym niewielkie szanse na rynku pracy.

Spółdzielnia socjalna „Razem do Sukcesu” została utworzona właśnie z myślą o takich osobach, a certyfikat potwierdzający nasze prawo do posługiwania się znakiem „Zakup prospołeczny” umacnia nas w przekonaniu, że idziemy we właściwym kierunku.

Aby się rozwijać, potrzebujemy nie tylko profesjonalnego marketingu, ale i przychylności społecznej, a znak „Zakup prospołeczny” – poprzez czytelną symbolikę: kod kreskowy, serce, torbę na zakupy – sygnalizuje konsumentom, że warto kupować nasze usługi.