Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Oprócz usług opiekuńczych podstawowych realizujemy również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenie obu wymienionych rodzajów usług opiekuńczych odbywa się na zlecenie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte są osoby z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, bądź wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które – zgodnie … Continue Reading

Klimatyzator za troskę o niepełnosprawnych

Nagrodę główną otrzymała spółdzielnia „Razem do Sukcesu” wspólnie z gminą Kramsk w piątej edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”. Oprócz satysfakcji z dostrzeżenia naszych starań, wyróżnienie to łączy się z konkretną gratyfikacją. Za połowę z 15 tys. zł nagrody, którą podzieliśmy się z gminą, zainstalowaliśmy w stołówce klimatyzator. Dzięki temu konsumenci naszych posiłków mogą je … Continue Reading