Znak „Zakup prospołeczny”

Od tej chwili nasza spółdzielnia ma prawo posługiwać się znakiem „Zakup prospołeczny”. Ekonomia społeczna daje pracę i szansę na samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, bezdomnym i innym, mającym niewielkie szanse na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna „Razem do Sukcesu” została utworzona właśnie z myślą o takich osobach, a certyfikat potwierdzający nasze prawo do posługiwania się … Continue Reading