Sprawozdanie z działalności w roku 2014

Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu” ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk Sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2014 1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nie wystąpiły zdarzenia, poza zwykłym tokiem działalności, mające istotny wpływ na działalność jednostki. 2. Przewidywany rozwój jednostki … Continue Reading

Mamy za sobą walne zgromadzenie naszej spółdzielni

W Kramsku dnia 28.03.2014 roku odbyło się walne zgromadzenie członków naszej spółdzielni socjalnej „Razem do sukcesu”. Planujemy zmiany aby działać jeszcze lepiej. W zgromadzeniu wzięli udział członkowie założyciele: przedstawiciele Urzędu Gminy Kramsk wójt Gminy Kramsk Józef Drop, przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk, oraz nasi przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej, w tym prezes: Magdalena Politańska oraz … Continue Reading

Sprawozdanie z działalności w roku 2013

Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu” ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk Sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2013 1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nie wystąpiły zdarzenia, poza zwykłym tokiem działalności, mające istotny wpływ na działalność jednostki.   2. Przewidywany … Continue Reading

Sprawozdanie z działalności w roku 2012

Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu” ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk Sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2012 1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nie wystąpiły zdarzenia, poza zwykłym tokiem działalności, mające istotny wpływ na działalność jednostki. 2. Przewidywany rozwój jednostki … Continue Reading